خلاصه عملکرد Scopus

به‌روز شده در: ۱۴۰۱/۳/۵
 • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۲۹ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۱۵/۹۴ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۴/۲۵ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۱
 • ۶۱ H-Index
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۲۳۰۳۸ استنادات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۱۴۴۵ مقالات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱

۷%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۹%
خوداستنادی دانشکده
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۴۹%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

گروه‌هاي آموزشي

شیمی تجزیه

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات

شیمی معدنی

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

شیمی

 • اعضاء: ۰ مقالات: استنادات

شیمی آلی

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: استنادات

شیمی کاربردی

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

شیمی فیزیک

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات